Przeglądy Gwarancyjne

Przeglądy gwarancyjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, to nie tylko konieczność w celu utrzymania ciągłości gwarancji, ale także możliwość sprawdzenia poprawności nastaw i pracy urządzeń oraz zapobiegnięcie wszelkim nieprawidłowościom, które mogą mieć wpływ na kosztowne awarie, w późniejszym okresie eksploatacji.


Czytaj więcej