Frigo - słów kilka

Firma rozpoczęła działalność w 1989 r. w tworzącym się nowym systemie gospodarczym - działając początkowo na rynku sieci marketów.
Większość naszych realizacji polegała na dostawach nowych zaawansowanych technicznie i technologicznie urządzeń, produkowanych w Europie, a także w USA -głównie dla sektora produkcji i przetwarzania żywności.
Przez ponad dwie dekady zrealizowaliśmy przedsięwzięcia związane z klimatyzacją, chłodnictwem i wentylacją, zarówno w zakresie małych realizacji, jak i dużych inwestycji przemysłowych.

Czytaj więcej
Przeglądy Gwarancyjne

Przeglądy gwarancyjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, to nie tylko konieczność w celu utrzymania ciągłości gwarancji, ale także możliwość sprawdzenia poprawności nastaw i pracy urządzeń oraz zapobiegnięcie wszelkim nieprawidłowościom, które mogą mieć wpływ na kosztowne awarie, w późniejszym okresie eksploatacji.


Czytaj więcej