Objawy złej wentylacji

Wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie z zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe.

Syndrom chorych budynków
(SBS - z angielskiego Sick building syndrome)
kombinacja dolegliwości występujących w określonym miejscu
(np. w budynku, w którym się pracuje).

Czytaj więcej