Frigo - słów kilka

Firma rozpoczęła działalność w 1989 r. w tworzącym się nowym systemie gospodarczym - działając początkowo na rynku sieci marketów.
Większość naszych realizacji polegała na dostawach nowych zaawansowanych technicznie i technologicznie urządzeń, produkowanych w Europie, a także w USA -głównie dla sektora produkcji i przetwarzania żywności.
Przez ponad dwie dekady zrealizowaliśmy przedsięwzięcia związane z klimatyzacją, chłodnictwem i wentylacją, zarówno w zakresie małych realizacji, jak i dużych inwestycji przemysłowych.

Czytaj więcej
Objawy złej wentylacji

Wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie z zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe.

Syndrom chorych budynków
(SBS - z angielskiego Sick building syndrome)
kombinacja dolegliwości występujących w określonym miejscu
(np. w budynku, w którym się pracuje).

Czytaj więcej